ZUNANJE UREDITVE

KRAJINSKA ARHITEKTURA

Nudimo zunanje ureditve zasebnih vrtov, parkov, hotelov, javnih mestnih površin, sprehajalnih poti, športnih parkov in otroških igrišč - od idejne zasnove, projekta za gradbeno dovoljenje, do izvedbenih načrtov za izvajalce in končne izvedbe v prostoru.

Načrti krajinske arhitekture obsegajo:

- idejni projekt (usklajevanje z zahtevami in željami naročnika)
- projekt za gradbeno dovoljenje
- projekt za izvedbo (zasaditveni načrt, načrt tlakovanih in utrjenih površin, shema osvetljevanja, detajlni načrti vodnih motivov, vrtnih plastik, nadstrešnic, pergol, paviljonov, ograj, popisi materiala, predračuni investicije)

Izbira načrtov je odvisna od zahtevnosti in velikosti posega v prostor.

Nudimo tudi projektantske in gradbene nadzore na terenu. Smo v združenju s skupino izvajalcev, ki vam nudi kvalitetne storitve in izvedbe zunanjih ureditev:

- vrtnarske storitve
- vrtna razsvetljava
- vodni objekti in motivi
- gradbene, kovinarske izvedbe
- mizarske storitve

PRIMERI PROJEKTOV

LESCE
ZUNANJA UREDITEV IGRIŠČ
O.Š F.S. FINŽGAR
RADOVLJICA
ZASEBNI VRT
(HISTORIČNA UREDITEV)
LJUBLJANA
ZASEBNI VRT
(GEOMETRIJSKI VRT)
- situacija - situacija
- zasaditveni načrt
- situacija
- prerezi
- zasaditveni načrt

PIRAN
ZASEBNI VRT
NA TERASAH

LITIJA
ZASEBNI VRT
(MEHKO VALOVITA UREDITEV)
GRAPOVČNIK
STANOVANJSKO NASELJE

- situacija
- izmere bazena
- zasaditveni načrt
- situacija
- izmere bazena
- zasaditveni načrt
- situacija


Za podrobnejše informacije nas kontakirajte:

mag. Saša Ropač, univ. dipl. inž. kraj. arh.

spletna stran: www.preprostor.si
e-pošta: sasa.ropac@preprostor.si

Tel.: 040 213 223

Tomaž Spaans
Tel.: 041 781 315